Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

W Nadleśnictwie Czersk znajduje się 18 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 61,89 ha.

Są to obszary chroniące pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Należą do nich śródleśne łąki, pastwiska i bagna często zadrzewione i zakrzewione, które ze względu na swoją odmienność środowiskową stanowią ważny element większych ekosystemów, dając schronienie różnym gatunkom zwierząt.