Wydawca treści Wydawca treści

Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy - powstał dla ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych północno- zachodniej części Borów Tucholskich.

W obrębie naszego nadleśnictwa znajduje się ok. 44 ha z ogólnej powierzchni parku wynoszącej  około 4800 ha. Pieczę nad ZPK sprawuje Zarząd Zaborskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Charzykowach.

www.zaborskipark.pl


Tucholski Park Krajobrazowy

Utworzony został w celu ochrony części obszaru Borów Tucholskich ze względu na występujące tam rzadkie i chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze także w celu ochrony śladów kultury materialnej regionu.

Zasadnicze jego walory to zróżnicowana rzeźba terenu z licznymi malowniczymi jeziorami wytopiskowymi, rzekami w tym najpiękniejszy odcinek Brdy, stanowiący szlak spływów kajakowych.

www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/tpk

Na terenie Nadleśnictwa Czersk TPK zajmuje powierzchnię ok. 1350 ha.