Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Czersk w imieniu starosty chojnickiego ma pieczę nad 4665 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Codziennie w dni robocze w godz. 7.00-8.00 pracownicy naszego nadleśnictwa zajmujący się nadzorem nad gospodarką w lasach niepaństwowych przyjmują interesantów w siedzibie nadleśnictwa, po godz 8.00 należy kontaktować się z nimi dzwoniąc na telefon komórkowy:

  • Wioletta Ciemińska – obręb Czersk nr tel. 664 118 226,
  • Sebastian Cyganowski – obręb Brusy nr tel. 664 118 221,