Wydawca treści Wydawca treści

hodowla lasu

Dział hodowli lasu jest jednym z najważniejszych z dziedzin leśnictwa. Nie jest to, bowiem dziedzina odnosząca się wyłącznie do lasu, jako miejsca produkującego surowiec. Łączy ona w sobie doświadczenie i wiedzę z wielu dziedzin: klimatologii, hydrologii, gleboznawstwa, nasiennictwa, dendrologii, co pozwala na dogłębną analizę oraz gospodarowanie na danych powierzchniach lasu. W celu realizacji zadań hodowlanych w każdym nadleśnictwie znajduje się podstawowa baza nasienna.

Na poczet bazy nasiennej w n-ctwie Czersk zaliczono: gospodarcze drzewostany nasienne (734 ha), 13 wyłączonych drzewostanów nasiennych, o łącznej powierzchni 68 ha oraz 35 drzew doborowych. Produkcja sadzonek prowadzona jest na szkółce leśnej "Listewka". Wielkość produkcji w znacznym stopniu uzależniona jest od ilości planowanych zadań gospodarczych (odnowienia, zalesienia, zadrzewienia itp.).
 
Z nasion zebranych w tych drzewostanach zakłada się tzw. rejestrowane uprawy pochodne, a z nasion najlepszych drzew, zwanych doborowymi, plantacyjne uprawy pochodne.
W celu kształtowania struktury lasów oraz danego sposobu odnawiania lasu leśnicy stosują różnego rodzaju rębnie. Ogólny podział to rębnie zupełne (jednorazowe usuniecie drzew dojrzałych z powierzchni leśnej) oraz rębnie złożone, które pozwalają na przebudowę drzewostanów. W związku z schematycznym traktowaniem borów już w czasach Prus oraz propagowaniem monokultur sosnowych, często możliwości produkcyjne siedlisk nie są wykorzystywane. W związku z tym precedensem Nadleśnictwo prowadzi przebudowę drzewostanów iglastych, poprzez zróżnicowanie składu gatunkowego na korzyść gatunków liściastych sukcesywnie podczas prac odnowieniowych,począwszy od siedliska boru mieszanego świeżego naturalnego, a kończąc na gruntach porolnych. Również w celu wzbogacenia różnorodności gatunkowej oraz stworzenia strefy ekotonowej wysadza się buka i dęba oraz drzewa owocowe jagododajne na obrzeżach drzewostanów, wzdłuż cieków i zbiorników wodnych oraz w innych odpowiednich ku temu miejscach.
Wprowadzanie podszytów ma miejsce w bezpodszytowych drzewostanach na siedlisku boru świeżego naturalnego i boru mieszanego świeżego zdegradowanego lub zniekształconego. W celu zachowania pełnego bogactwa genetycznego drzewostanów nadleśnictwo podjęło próbę stosowania odnowień naturalnych. Odnowienia te dotyczą drzewostanów wartościowych, o dobrej jakości i rodzimym pochodzeniu.