Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Od wielu lat leśnicy starają się w bardzo urozmaiconej formie przybliżyć społeczeństwu las. Nadleśnictwo Czersk organizuje konkursy, spotkania oraz wycieczki do lasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Cyklicznie nadleśnictwo organizuje konkurs dla dzieci szkół podstawowych z zakresu wiedzy o lesie, środowisku i ekologii; organizowane są również spotkania z leśnikami w szkołach i poza nimi, akcje i imprezy okolicznościowe oraz cieszące się dużą popularnością lekcje terenowe.

Lasy zajmują ponad czwartą część powierzchni Polski i podobnie jak woda i powietrze są niezastąpionym dobrem wszystkich ludzi. Kształtują one środowisko, w którym żyjemy i żyć będą przyszłe pokolenia, zaspakajają zapotrzebowanie na drewno i inne surowce i płody, zwane użytkami ubocznymi, dodatnio oddziałują na warunki zdrowotne i kulturalne społeczeństwa, jako miejsce turystyki, wypoczynku, regeneracji sił, a uroda lasów stanowi natchnienie dla wielu dzieł artystycznych.


Jednak rozwój cywilizacyjno-przemysłowy niesie za sobą w wielu krajach, w tym i w Polsce, ujemne skutki w postaci zanieczyszczenia i degradacji środowiska przyrodniczego. Intensywny rozwój społeczno - gospodarczy wpływa m.in. na stale rosnące zapotrzebowanie na drewno stanowiące niezwykle cenny surowiec dla wielu gałęzi przemysłu.
Czynniki te wpływają na to, że przed leśnictwem stawiane są coraz większe zadania w zakresie intensyfikacji gospodarki leśnej oraz podnoszenia wiedzy ekologicznej społeczeństwa. Szczególnie ostatnio wzrasta świadomość znaczenia funkcji lasów i społeczne zapotrzebowanie na wypoczynek w środowisku leśnym. Aktualnie na ponad 30% powierzchni Lasów Państwowych preferowane są cele nieprodukcyjne, a zagospodarowanie tych lasów wynika z ich ochronnego charakteru.


Aby móc przedstawić powyższe zagadnienia i tym samym przybliżyć "LAS" Nadleśnictwo Czersk organizuje konkursy, spotkania oraz wycieczki do lasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, np. Co dwa lata Nadleśnictwo organizuje konkurs dla dzieci szkół podstawowych z zakresu wiedzy o lesie, środowisku i ekologii; organizowane są spotkania z leśnikiem w szkołach i poza nią; akcje i imprezy okolicznościowe; lekcje terenowe. Dzięki temu corocznie edukacją leśną zostaje objętych ok 4 000 osób w tym w zdecydowanej większości są to dzieci i młodzież. W celu udostępnienia lasu dla społeczeństwa i jego ukierunkowania, nadleśnictwo dokonało oznakowania wszelkich obiektów chronionych i dróg leśnych, którymi można się bezpiecznie poruszać oraz dla jeszcze lepszego przedstawienia zagadnień związanych z pracą leśników i otaczającą nas przyrodą w październiku 2005 roku otworzyło izbę oraz ścieżkę edukacyjną.

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się edukacją:

Paulina Kobus - nr tel. 727 491 261