Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka przyrodniczo leśna

Leśna ścieżka dydaktyczna wraz z izbą przyrodniczo - leśną znajdują się w Leśnictwie Czersk przy siedzibie leśniczówki usytuowanej przy szosie Czersk - Chojnice. Stanowią one obiekty służące przede wszystkim młodzieży szkolnej, ale udostępnione są również dla reszty społeczeństwa, które wykorzystując bliskie położenie ścieżki.

Korzystając ze znajdujących się tutaj tablic poglądowych oraz zgromadzonych eksponatów można w bardzo przystępny sposób zapoznać się z otaczającą nas przyrodą, zobaczyć jak wygląda życie lasu i występujących w nim organizmów oraz uzyskać informację jak wygląda praca leśnika. W tym miejscu nauczymy się rozpoznawania drzew, krzewów i innych roślin, które w nieodłączny sposób związane są z lasem - ich cech charakterystycznych, wymagań siedliskowych i wilgotnościowych.
Las jest żywą materią i jak każdy żywy organizm narażony jest na działanie różnych szkodliwych czynników zarówno biotycznych jak również abiotycznych. Materiały zgromadzone w izbie edukacyjnej oraz na ścieżce w sposób obrazowy przedstawiają następstwa działania tych czynników oraz informują, w jaki sposób leśnicy przeciwdziałają ich zgubnym wpływom.

 

Każdy z przystanków usytuowany jest tak, aby oprócz danych widniejących na tablicy oraz informacji przedstawionych przez oprowadzającego /dotyczy grup zorganizowanych/ można było to wszystko zobaczyć w rzeczywistości. Dla chcących chwilę przysiąść przy każdym z przystanków postawiono ławkę.

 

 

 

Izba przyrodniczo - leśna:

Usytuowanie izby w obrębie ścieżki przyrodniczo - leśnej umożliwia kompleksowe zapoznanie się z bogactwem naszych lasów. Izba wyposażona jest w sprzęt audiowizualny, który ułatwia prowadzenie zajęć. Dla prowadzących zajęcia bardzo pomocne są opracowane przez miejscowych nauczycieli tematy zajęć lekcyjnych. Uczestnicy zajęć mogą tutaj również zapoznać się z bieżącą prasą i publikacjami leśnymi Dzięki przedstawionym zdjęciom, wyeksponowanym spreparowanym ptakom i ssakom, /które w sposób naturalny zakończyły swój żywot lub zginęły w wypadkach/, jak również czasami w warunkach naturalnych zobaczymy jak wyglądają zwierzęta żyjące w naszych lasach, dowiemy się, jaka jest ich biologia i jakie są ich zwyczaje.