Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Czersk jest położone na terenie województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, w zasięgu terytorialnym dwóch gmin - Czersk i Brusy. Szczególnego uroku tutejszym krajobrazom nadają lasy leżące nad jeziorami, nieśmiało wkraczające na grunty bagienne, troskliwie otaczające śródleśne łąki i zagubione wśród drzew osady. Bogactwo siedlisk, począwszy od dąbrów i buczyn na terenie leśnictw Odry i Juńcza, do ubogich siedlisk sosnowych w obrębie Giełdon, daje leśnikom szerokie możliwości podejmowania działań, mających na celu ich rozwój i ochronę.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, obejmuje tereny położone głównie w Krainie III (Wielkopolsko-Pomorskiej) oraz niewielkiej, południowej części Krainy I (Bałtyckiej).

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.