Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie „Zagospodarowanie terenów poklęskowych”

W dniu 22 lipca 2022 roku odbyło się szkolenie terenowe w Leśnictwie Olszyny, gdzie przewodnim tematem było zagospodarowanie terenów poklęskowych. Na wstępie Nadleśniczy – Rafał Adamkowski powitał wszystkich uczestników wydarzenia i przekazał głos Leśniczemu – Markowi Kitzermannowi, który rozpoczął prelekcję od przedstawienia ogólnych informacji dotyczących terenu jakim zarządza. Następnie wszyscy uczestnicy wydarzenia udali się w teren, gdzie Leśniczy wraz z Inżynierem Nadzoru – Markiem Sobczakiem przedstawili obszary, na których z sukcesem zostało zainicjowane odnowienie naturalne. Podczas objazdu terenowego ukazane ognisko biocenotyczne, przy którym omówiono zasady i ideę zakładania tych szczególnych powierzchni oraz ich wpływ na ekosystem. Ponadto uczestnicy szkolenia mieli przyjemność zobaczyć – nietypowe dla Leśnictwa Olszyny – odnowienie sztuczne gatunkami liściastymi innymi niż brzoza. Powyższe wynika bezpośrednio z odnalezienia żyźniejszych fragmentów siedlisk, które pozwoliły na posadzenie bardziej wymagających gatunków (dąb, buk). W celu rozszerzenia tematyki, omówione zostało praktyczne podejście do rozpoznawania typów siedliskowych lasu.