Lista aktualności Lista aktualności

Modernizacja dróg – ważny element dostępności lasów i ich bezpieczeństwa

W bieżącym roku nadleśnictwo dokonało modernizacji kolejnych dróg pożarowych wykonywanej w ramach dostosowania ich do wymaganych parametrów dróg pożarowych.

Ogółem zmodernizowano trzy drogi o łącznej długości 16,5 km. Koszt wykonania powyższego zadania wyniósł około3 mln zł. Ponadto wykonano w ramach tych inwestycji zjazdy w drogi leśne, mijanki, przepusty oraz dojazd i utwardzenie punktu czerpania wody. Aby skomunikować w/w drogi z drogami gminnymi, nadleśnictwo wyraziło zgodę na  partycypację w kosztach modernizacji dróg gminnych w ramach partnerstwa.

Drogi te, oprócz funkcji dróg pożarowych, są ważnymi traktami komunikacyjnymi dla miejscowej ludności, turystów odwiedzających nasze lasy, czy też zwolenników zbierania runa leśnego, a także transportu drewna.

Wykonawcą modernizacji była firma: „POZORSKI" s.c. Andrzej Pozorski Piotr Pozorski Złotowo. Zadanie to zostało sfinansowane z funduszu leśnego Lasów Państwowych.

Mam nadzieję, iż dzięki tym środkom finansowym z tego funduszu i własnym nadleśnictwa, program modernizacji dróg będzie miał dalszy ciąg w kolejnych latach, bowiem potrzeby w tym zakresie są dosyć duże.