Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs na leśny mural

Nadleśnictwo Czersk ogłasza konkurs na zaprojektowanie i realizację muralu o tematyce leśnej, upamiętniającego jednocześnie 100-lecie Lasów Państwowych.

Celem konkursu jest  wyłonienie najlepszego projektu i wykonanie muralu o tematyce leśnej nawiązującego również do 100-lecia istnienia Lasów Państwowych. Projekt musi nawiązywać do szeroko rozumianej gospodarki leśnej, w tym korzyści płynących z użytkowania lasów przez człowieka.

Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie szczytowej budynku „Wspólnoty Mieszkaniowej Przytorowa 7” zlokalizowanym przy ulicy Przytorowa 7, 89-650 Czersk.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i międzynarodowy.

Konkurs skierowany jest do profesjonalnych artystów tworzących murale, posiadających doświadczenie w tym zakresie i dorobek twórczy.  Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przedstawić portfolio w formie dokumentacji fotograficznej lub podać adres strony internetowej, na której zamieszczony jest dorobek artysty.

Zgłoszenie projektu do konkursu jest bezpłatne. Każda osoba/zespół autorski może zgłosić maksymalnie trzy prace.

Prace konkursowe można składać do 26 czerwca 2024 roku.

Szczegóły konkursu znajdują się w załączonych dokumentach.