Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Czersk
Nadleśnictwo Czersk
tel. 52 39 53 610, IP 1203 100
52 39 53 621

Malachin
ul. Cisowa 12
89-650 Czersk

Zauważyłeś pożar DZWOŃ! 52 39 53 610, 727 491 262

Nawiguj przez Google Mapy

 

Numer konta na który prosimy dokonywać płatności:

BGŻ BNP PARIBAS: 61 2030 0045 1110 0000 0071 4770

Sprzedaż detaliczna drewna w kasie nadleśnictwa odbywa się od 10 do 26 dnia każdego miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00
Nadleśniczy
Rafał Adamkowski
52 39 53 610, IP 1203 100
Zastępca Nadleśniczego
Mateusz Kulczyk
52 39 53 616, IP 1203 311
Główny Księgowy
Wioletta Szarafin
52 39 53 612, IP 1203 611

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych

Sekretariat

Hanna Walińska
St. Referent ds. administracji
Tel.: 52 39 53 610, IP 1203 100

Inżynierowie Nadzoru

Marek Sobczak
Inżynier Nadzoru
Tel.: 523953623, IP1203211
Mirosław Łangowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 523953623, IP1203211

Stanowisko ds. pracowniczych i administracji

Sylwia Miszewska
St. Specjalista ds. pracowniczych i administracji
Tel.: 52 39 53 622, IP 1203 131

Dział Finansowo-Księgowy

Patrycja Pazda
Księgowy
Tel.: 52 39 53 619, IP 1203 613
Monika Konefka
Księgowy
Tel.: 52 39 53 620, IP 1203 614
Aleksandra Rzepinska
Księgowy
Tel.: 52 39 53 614, IP 1203 612

Dział Gospodarki Leśnej

Rafał Zawiszewski
Specjalista SL ds. hodowli Lasu
Tel.: 52 39 53 627, IP 1203 333
Kamil Zmuda Trzebiatowski
Specjalista SL ds. ochrony lasu i przyrody
Tel.: 52 39 53 628, IP 1203 334
Maciej Sosnowski
Specjalista SL ds. gospodarki drewnem
Tel.: 52 39 53 617, IP 1203 331
Łukasz Łangowski
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 52 39 53 626, IP 1203 332

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jadwiga Bartosz
Sekretarz
Tel.: 52 39 53 629, IP 1203 671
Paulina Kobus
St. Referent ds. administracji
Tel.: 52 39 53 615, IP 1203 672
Aleksandra Kobierowska
St. Referent ds. administracji
Tel.: 52 39 53 615, IP 1203 672
Krzysztof Socha
St. Referent ds. administracji
Tel.: 52 39 53 629, IP 1203 673
Janusz Karcz
Kierowca
Tel.: 52 39 53 615, IP 1203 672

Straż Leśna

Waldemar Jeziorski
Starszy Strażnik Leśny p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 52 39 53 625, IP 1203 221
Marcin Żychski
Strażnik Leśny
Tel.: 52 39 53 625, IP 1203 221

Specjaliści ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Sebastian Cyganowski
Specjalista SL ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Tel.: 664 118 221
Wioletta Cieminska
St. Specjalista SL ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Tel.: 664 118 226

Stanowisko ds. edukacji przyrodniczo-leśnej

Paulina Kobus
W zastępstwie za Specjalistę SL ds. edukacji przyrodniczo-leśnej
Tel.: 782805080

Stanowisko ds. administrowania SILP

Adam Rudnik
St. Specjalista SL ds. administracji SILP
Tel.: 52 39 53 618, IP 1203 571