Lista aktualności Lista aktualności

Zwiększamy bioróżnorodność chroniąc bobry, raki i sowy oraz zakładając ogniska biocenotyczne.

W dniu 5 listopada 2015 roku w Nadleśnictwie Czersk podsumowano realizację projektu pt.: „Czynna ochrona bioróżnorodności na terenie Nadleśnictwa Czersk”.

Projekt jest  realizowany przez Nadleśnictwo Czersk przy współpracy z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zakłada prowadzenie działań, które pomogą w zmniejszeniu szkód powodowanych przez bobry.

Bóbr europejski spowodował wiele podtopień obszarów leśnych, dróg i gruntów rolnych. Spowodował również liczne szkody ścinając lub podcinając drzewa. W ramach projektu podjęto próbę stworzenia bezkonfliktowej relacji pomiędzy zwierzęciem a ludźmi. Podjęto działania, które pomogą ograniczyć zalewanie terenów w wyniku budowania tam. Zastosowano rury drenarskie z PCV, zakończone z jednej strony drucianym koszem, co ma na celu wyrównanie poziomu wody w zbiorniku przeciętym tamą. Kolejnym z rozwiązań jakie zastosowano jest zabezpieczenie drzew przed zgryzaniem drucianą siatką oraz grodzeniem wzdłuż cieków wodnych.. Projekt ma również za zadanie wskazanie korzyści wynikających z obecności bobra w lesie: powstanie śródleśnych zbiorników, przy których obserwujemy zwiększenie bioróżnorodności – obecność owadów, ryb, płazów i gadów oraz bujnej roślinności. Projekt obejmował również dofinansowanie tworzenia ognisk biocenotycznych.

Pracownicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego zaprezentowali działania służące ochronie przyrody i zwiększeniu bioróżnorodności na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego Pan Mariusz Grzempa przedstawił projekt czynnej ochrony raka szlachetnego. Poznaliśmy różnicę między rodzimymi gatunkami raków: szlachetnego i błotnego a gatunkami obcymi wprowadzonymi do naszych wód, pochodzącymi z ameryki: rakiem pręgowanym i sygnałowym. To obce gatunki raków wypierają gatunki rodzime. Przyczyną wymierania rodzimych raków jest również choroba zwana  „dżumą raczą". Kolejnym zagrożeniem rodzimych raków jest niszczenie ich siedlisk, nadmierna eksploatacja wód i ich eutrofizacja jak również niewłaściwe zarybianie zbiorników wodnych w tym stawów hodowlanych.

Druga prezentacja przestawiona została przez Grażynę Jaszewską, pracownika Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Tematem prezentacji, jak również szkolenia były sowy. Przedstawiono gatunki występujące na terenie ZPK jakimi są: puchacz, puszczyk, włochatka oraz uszatki. Pokazano różnice w poszczególnych gatunkach, wskazano na szczegóły istotne w ich rozpoznawaniu. Do metod ochrony, które wskazano należy pozostawianie drzew dziuplastych, biogrup i ekotonów ze starymi drzewami, zakładanie platform czy rozwieszanie skrzynek lęgowych. Ochrona czynna obejmuje również nasłuchy, które potwierdzą występowanie ptaków.