Lista aktualności Lista aktualności

Zabiegi ratujące lasy przed gradacją owadów

Informujemy, że w okresie od 23 kwietnia do II dekady czerwca 2023 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których wystąpi gradacyjnie barczatka sosnowa, brudnica mniszka i boreczniki sosnowe.

Zabiegiem zostaną objęte fragmenty drzewostanów w nadleśnictwach:

Bydgoszcz, Trzebciny, Tuchola, Solec Kujawski, Dobrzejewice, Włocławek, Różanna, Miradz, Żołędowo, Gniewkowo, Dąbrowa, Woziwoda, Zamrzenica, Cierpiszewo, Osie, Rytel, Przymuszewo, Czersk.

 

Aktualnie w ww. nadleśnictwach trwają badania i obserwacje, mające na celu ustalenie stopnia i zasięgu powierzchniowego gradacji. W przypadku stwierdzenia zagrożenia trwałości drzewostanów wykonane zostaną zabiegi przy użyciu preparatu Foray 76B, Mospilan 20SP oraz Los Ovados (doświadczenie Instytutu Badawczego Leśnictwa).

 

Preparat Foray uszkadza układ pokarmowy gąsienic (preparat tzw. żołądkowy), jego działanie opiera się na bakterii Bacillus thuringiensis. W czasie zabiegów ratowniczych zostanie zastosowana dawka 2,5 litra/ha powierzchni leśnej, na której las jest zagrożony.
Z kolei preparat Mospilan, powszechnie stosowany w rolnictwie i ogrodnictwie, ma charakter kontaktowy, czyli oddziałuje na gąsienice w wyniku ich kontaktu z preparatem, uszkadzając układ nerwowy. W przypadku przedostania się do układu pokarmowego ma oddziaływanie żołądkowe. Na każdy 1 ha zagrożonych lasów zostanie zastosowane 0,15-0,3 kg preparatu rozcieńczonego w wodzie i połączonego z substancją ułatwiającą utrzymanie cieczy na powierzchni igieł, tzw. adiuwantem.

 

Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegu będzie okresowo zabroniony. Drzewostany, w których wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ograniczania populacji owadów będą oznakowane stosownymi tablicami. Informacje o dokładnych terminach zabiegów i lokalizacji pól zabiegowych można będzie uzyskać (m.in.na stronach internetowych-informacja poniżej) w ww. nadleśnictwach.

Równowaga w przyrodzie jest nieodzownym elementem utrzymania trwałości lasów. Niestety czasami zostaje ona zburzona przez czynnik, na który nie mamy wpływu. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. po przejściu huraganowych wiatrów, które łamią i przewracają całe połacie drzew.

Zjawiskiem przyrodniczym, które charakteryzuje cykliczność są masowe pojawy owadów. Ich występowanie w ustabilizowanej liczebności jest elementem przyrody, jednak gwałtowne, masowe występowanie, czyli gradacja, zagraża lasom, które mogą zostać poważnie uszkodzone i osłabione, a nawet nie przeżyć.

Leśnicy spodziewali się gradacji w bieżącym roku, jednak jej przewidywana skala jest niespotykaną od wielu lat. Mamy na uwadze to, że w przyrodzie występuje wiele pożytecznych organizmów, dlatego nasze działania będą maksymalnie selektywne, czyli będą celowane w owady wyrządzające szkody. Przed jakimikolwiek działaniami z naszej strony zostały uprzedzone instytucje związane z ochroną środowiska oraz  pszczelarze. Uwzględnimy także obecność cieków i zbiorników wodnych, które zawsze omijamy z odpowiednio dużym buforem, podejmując działania.

Mamy także olbrzymią prośbę do Państwa - o wyrozumiałość dla naszych działań i wsparcie dla leśników. Przed nami potężne wyzwanie, by obronić lasy regionu.

 

Dla barczatki sosnówki na terenie Nadleśnictwa Czersk: Na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 2a, art. 26 ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (z późn. zm.) oraz §22 pkt. 3 i §23 pkt. 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu od dnia 25 kwietnia do 15 maja 2023r. Zakaz obejmuje wybrane, oznaczone tablicami informacyjnymi fragmenty lasu Leśnictwa Olszyny w których: wykonywane są zabiegi związane z ochroną lasu – ze względu na ograniczanie ilości szkodliwych owadów. W galerii prezentujemy obszar objęty zabiegiem.

Zachęcamy do odwiedzenia strony "zakazów wstępu do lasu": https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

 

Dla brudnicy mniszki na terenie Nadleśnictwa Czersk: Na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 2a, art. 26 ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (z późn. zm.) oraz §22 pkt. 3 i §23 pkt. 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu od dnia 26 maja do 30 maja 2023r. zakaz obejmuje wybrane, oznaczone tablicami informacyjnymi fragmenty lasu Leśnictwa Malachin, Ostrowy i Płecno oraz w dniach 31 maja do 11 czerwca 2023r. zakaz obejmuje wybrane, oznaczone tablicami informacyjnymi fragmenty lasu Leśnictwa Czersk w których: wykonywane są zabiegi związane z ochroną lasu – ze względu na ograniczanie ilości szkodliwych owadów. W galerii prezentujemy obszar objęty zabiegiem.

Zachęcamy do odwiedzenia strony "zakazów wstępu do lasu": https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

 

Szczegółowe informacje o zastosowanych środkach ochrony roślin zawierają załączniki do decyzji MRiRW, znajdują się tam dane o okresie od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji) i okresie od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

-Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 233/2022d z dnia 28.03.2022 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 39/2014zr z dnia 28.03.2014 r. dla środka ochrony roślin Foray 76B

-Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 228/2022d z dnia 24.03.2022 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 37/2008 z dnia 29.04.2008 r. dla środka ochrony roślin MOSPILAN 20 SP. 

Dokumenty załączamy do artykułu w dolnej części strony.