Lista aktualności Lista aktualności

Zabiegi przeciw szkodliwym owadom

W związku z gradacją, czyli masowym pojawieniem się szkodników, a dokładniej brudnicy mniszki, zagrażającej trwałości naszych lasów, Nadleśnictwo Czersk pragnie poinformować o planowanych zabiegach agrolotniczych.

W ciągu kilku dni w przedziale od 27 maja do 20 czerwca wykonamy niezbędne zabiegi wyłącznie na terenach leśnych Nadleśnictwa Czersk (dokładniej w Leśnictwach Czersk, Malachin, Juńcza, Odry, Olszyny i Płecno) oraz w lasach prywatnych (niestanowiących własności Skarbu Państwa) w obrębie ewidencyjnym Mokre, Gotelp, Łukowo, Krzyż, Kwieki, Bielawy, Rytel, Czarniż, Kosobudy, Huta. Ostatecznie wskazany obszar zostanie pomniejszony wyłącznie do obszarów o największym zagrożeniu, o którym poinformujemy w kolejnym artykule. 

Wyboru obszarów objętych zabiegiem dokonaliśmy na podstawie prowadzonej całorocznej obserwacji wszystkich stadiów rozwoju tego szkodliwego owada, który stanowi największe niebezpieczeństwo naszych lasów.

Na przeprowadzenie zabiegu uzyskaliśmy wszelkie niezbędne zgody m.in. z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Środkiem użytym do zabiegu będzie DIMILIN 480 SC lub FORAY 76B. W załącznikach do decyzji MRiRW dla ww. środków ochrony roślin wymieniono warunki ich bezpiecznego stosowania, które przekazujemy do wiadomości:

 

•           Foray 76 B

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy.

 

•           DIMILIN 480 SC

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Runo leśne – 24 godziny.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchniach roślin.

 

Planowany zabieg zostanie uzgodniony ze Starostą powiatu chojnickiego, a informacje przesłane zostały do Urzędu Miejskiego w Czersku, Urzędu Miejskiego w Brusach.

Przed terminem akcji zwalczania, na drogach wjazdowych do lasu objętego zabiegiem zostaną wywieszone znaki informujące o zakazie wstępu do lasu, który zostanie ogłoszony.