Lista aktualności Lista aktualności

Wspieramy strażaków

5 listopada 2021 r, w siedzibie czerskiej OSP odbyło się oficjalne spotkanie, podczas którego nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk Rafał Adamkowski dokonał symbolicznego przekazania bonu pieniężnego na ręce przedstawicieli Zarządu jednostki.

Dofinansowanie w kwocie 5000 zł pozwoli na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Środki przekazywane przez nadleśnictwo niewątpliwie służą bezpieczeństwu lokalnej społeczności, ale także ochronie lasów przed pożarami.