Lista aktualności Lista aktualności

WFOŚiGW w Gdańsku wspiera finansowo utrzymanie czystości w lasach.

Nadleśnictwo Czersk w 2014 roku od marca do grudnia w systemie ciągłym realizowało zadanie p.n. „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Czersk”.

Program obejmował 9 miejsc postoju pojazdów, tereny przylegające do głównych szlaków komunikacyjnych, ścieżek rowerowych, terenów leśnych przylegających do miasta Czersk oraz śmieci przywożone w głąb lasu przez nieznanych sprawców.

W ramach zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku został osiągnięty efekt ekologiczny z dziedziny ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami. Zlikwidowano liczne „dzikie wysypiska". Wzrosły walory estetyczne lasów oraz zmniejszyło się zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Niektóre usunięte odpady były szkodliwe, toksyczne i znacznie zatruwały glebę oraz otaczającą je faunę i florę.

 Zebrano i usunięto 17,38 ton zmieszanych odpadów komunalnych.