Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga na ogień!

Nasze lasy, ze względu na niską roczna sumę opadów oraz dominację drzewostanów iglastych, są bardzo narażone na pożary.

Leśnicy od kilku lat prowadzą akcję bezpośrednich działań w ochronie przeciwpożarowej. W tym roku rozpoczyna się ona 1 marca, zakończy 31 października. W jej ramach porządkowane z materiałów łatwopalnych są tereny przyległe do szos na terenach leśnych, wprowadzone są stałe dyżury przeciwpożarowe, funkcjonują punkty alarmowo-dyspozycyjne, w stan gotowości postawione są samoloty gaśnicze, a szkołach oraz na zebraniach wiejskich odbywają się pogadanki, mające uświadomić społeczeństwu skalę problemu. Ponadto stałym modernizacjom podlegają dostrzegalnie przeciwpożarowe oraz punkty czerpania wody. W czasie bezpośredniego zagrożenia pożarowego stale działają meteorologiczne punkty prognostyczne i pomocnicze.
Bardzo ważne jest zachowanie ostrożności w lesie i zaniechanie nielegalnego procederu wypalania traw, który, zwłaszcza w okresie przedwiośnia, jest częstym powodem pożarów. Działanie to powoduje niepowetowane straty w środowisku – giną owady, ptaki, ich gniazda i lęgi, ślimaki oraz inne zwierzęta. Wbrew utartym przekonaniom pożar łąki nie użyźni gleby, a wręcz odwrotnie – cenne rośliny zginą, a najszybciej odrosną chwasty. Niestety, zdarza się, że ogień z łąk przenosi się na pobliskie lasy.