Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga na ogień

W ostatnich dniach, z powodu bezopadowej i słonecznej pogody, wzrasta zagrożenie pożarowe w naszych lasach. Wilgotność ściółki jest bardzo niska i niewiele potrzeba, by pojawił się ogień, który w takich warunkach szybko może się rozprzestrzenić.

Niestety, pożary często powstają z nieumyślnego bądź, co gorsze, ze świadomego działania ludzi, którzy nieostrożnie, lekkomyślnie lub celowo używają w pobliżu lasu otwartego ognia.
Apelujemy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności i bardzo rozważne zachowanie podczas przebywania na obszarach leśnych. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie skontaktować się z nr alarmowym 112 lub 998