Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja zadania dofinansowanego w ramach umowy nr WFOŚ/D/597/73/2017

Nadleśnictwo Czersk w roku 2017 realizuje zadanie p.n. „Usuwanie odpadów i likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Czersk”.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi:  28.000,- zł.
Program został wsparty przez WFOŚiGW w Gdańsku, który przyznał środki finansowe w formie dotacji w wysokości 15.000,-  zł.
Celem realizowanego zadania jest  usuwanie nielegalnie składowanych odpadów zgromadzonych przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz miejscach postojowych.
Takie działanie chroni atmosferę, glebę i wodę przed szkodliwym działaniem toksycznych substancji oraz zapobiega powstawaniu „dzikich wysypisk”,  również poprawia walory estetyczne terenów leśnych.
W Nadleśnictwie Czersk programem wspartym przez WFOŚiGW w Gdańsku objęto 9 miejsc postojowych, a także tereny przylegające do miasta Czersk, szlaków komunikacyjnych, ścieżek rowerowych oraz śmieci wywiezione w głąb lasu przez nieznanych sprawców, także nieczystości wzdłuż linii brzegowej jeziora Trzemeszno i rzek, którymi odbywają się spływy kajakowe (Brda, Wda).    
Nadleśnictwo Czersk takie działania przeprowadza w sposób ciągły.


http://www.wfos.gdansk.pl/

 

Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego w ramach umowy nr WFOŚ/D/597/73/2017