Lista aktualności Lista aktualności

PIELGRZYMKA LEŚNIKÓW NA JASNĄ GÓRĘ

17 września br. pod hasłem "Zawierzamy Maryi Rodzinę polskich leśników" odbyła się XXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę.

W tym dniu w częstochowskim sanktuarium zgromadzili się leśnicy z całej Polski, w tym liczna delegacja pracowników naszego nadleśnictwa. Bezpośrednio przed Mszą Świętą odbyło się spotkanie Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z pielgrzymami podczas którego wszyscy dziękowali pracownikom Lasów Państwowych za włożony trud w prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, z udziałem regionalnych duszpasterzy. Homilię wygłosił Ksiądz Biskup Wiesław Śmigel - Biskup Toruński, podkreślając szczególne znaczenie pracy leśników dla ochrony i zachowania ojczystej przyrody.

Na zakończenie Mszy Świętej odbyło się czuwanie przed Cudownym Obrazem.