Lista aktualności Lista aktualności

Pamiętamy…

4 listopada 1939 r. niemieccy żołnierze bestialsko zamordowali 28 mieszkańców Czerska i okolic. Kolejną rocznicę tego wydarzenia upamiętnił apel poległych.

Kwiaty i znicze przy pomniku poświęconym zamordowanym złożył też nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk Rafał Adamkowski w asyście zastępcy Mateusza Kulczyka oraz referenta ds. gospodarki drewnem Macieja Sosnowskiego.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, leśnicy, a także młodzież z lokalnych szkół. Salwę honorową oddali uczniowie klasy mundurowej z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, a modlitwę poprowadził proboszcz czerskiej parafii.

Polegli w listopadzie 1939r. byli przedstawicielami czerskiej inteligencji - głównie przedsiębiorcami oraz nauczycielami, a ich egzekucja miała miejsce w lesie pomiędzy Łukowem a Gutowcem.