Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Końcówka lutego to zawsze intensywny okres prac przygotowujących do ochrony przeciwpożarowej lasów. Jest o tyle ważny, że statystycznie najwięcej pożarów odnotowujemy w okresie wiosennym.

Wraz ze wszystkimi nadleśnictwami naszej regionalnej dyrekcji uczestniczyliśmy w naradzie poruszającej zagadnienia ochrony ppoż. i szkodnictwa leśnego. Ponadto w systemie zdalnym zorganizowaliśmy naradę koordynacyjną dla Nadleśnictw Czersk, Przymuszewo i Rytel w której uczestniczyli także przedstawiciele Komendy PSP w Chojnicach, Komendy Powiatowej Policji, Urzędów Miejskich w Czersku i Brusach, przedstawiciele OSP w Czersku i Brusach. Spotkanie miało na celu przybliżenie działań, które wspólnie realizowaliśmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i szkodnictwa leśnego 2020r. oraz określenie wyzwań, które czekają nas w tym roku.

Ponadto przed nami szkolenia z osobami pełniącymi dyżury w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym, na wieżach przeciwpożarowych i pełniącymi funkcje podczas akcji gaszenia pożarów lasu.

Podsumowując dużo pracy, w jednym konkretnym celu – ograniczenia ilości i powierzchni pożarów.

W 2020 roku odnotowaliśmy na terenie RDLP w Toruniu:

  • 151 pożarów lasu na terenie lasów państwowych i 11 na terenie lasów prywatnych, z czego w Nadleśnictwie Czersk 2 pożary lasu
  • 10 ha - tyle wyniosła łączna powierzchnia pożarów lasu na terenie RDLP w Toruniu, z czego w Nadleśnictwie Czersk 0,05 ha.
  • 0,07 ha - średnia powierzchnia jednego pożaru lasu
  • najczęstsze przypadki szkodnictwa leśnego to: kradzieże drewna, uszkodzenie mienia LP,  kłusownictwo.
  • pouczenia i mandaty karne najliczniej Straż Leśna wystawiła za bezprawne korzystanie z lasu (zwykle jest to wjazd pojazdem silnikowym po drogach nieudostępnionych dla ruchu kołowego).

 

Zauważyłeś pożar zadzwoń na nr alarmowy 112!