Lista aktualności Lista aktualności

Ocena poroży rogaczy

W dniu 07.11.2014r.odbyła się ocena parostków sarny rogaczy.

Oceny prawidłowościwykonanych odstrzałów przeprowadziła komisja w składzie: Ireneusz Bojanowski, Sylwester Domek, Tadeusz Stachowiak, Tadeusz Dobiesz oraz Tomasz Oset. Komisja podczas wyceny określała zgodność odstrzału z zasadami selekcji. Łącznie oceniono 334 parostki rogaczy pozyskanych w sezonie 2014/2015.Generalnie odstrzały wykonywane były zgodnie z zasadami selekcji osobniczej. Także do spreparowania trofeów, komisja nie miała uwag.
Cieszy fakt, że radykalnej poprawie uległa ocena poroży przez myśliwych, jak również sama preparacja. Jest to wynik sukcesywnej i konsekwentnej pracy komisji w latach poprzednich a
pozyskanie kilku medalowych parostków to potwierdza. Na uwagę zasługuje fakt podniesienia świadomości myśliwych, iż polowanie nie kończy się odstrzałem zwierzyny i zagospodarowaniem tuszy, lecz odpowiednim spreparowaniem trofeum.
Warto też przed oddaniem strzału chwilę się zastanowić, ocenić pod względem hodowlanym danego osobnika a w razie wątpliwości po prostu nie pociągać za język spustowy. Przy takim podejściu na pewno św. Hubert da następną okazję do spotkania zwierza w kniei.
,,Darz Bór"