Lista aktualności Lista aktualności

Dofinansowanie zakupu nowego wozu bojowego dla OSP Łąg

W dniu 20 lipca 2023 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk – Rafał Adamkowski przekazał na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu – Edwarda Manii czek na kwotę 6.000 zł jako dofinansowanie zakupu nowego wozu bojowego.

Warto zaznaczyć, że nie był to pierwszy, ani ostatni wkład finansowy Nadleśnictwa Czersk w inicjatywę ukierunkowaną na cele społeczne. Jeżeli możliwości budżetowe jednostki będą pozwalały na udział w kosztach kolejnych inicjatyw, to Lasy Państwowe będą kontynuować koncepcję realizacji wspólnych przedsięwzięć z lokalnymi jednostkami społecznymi.