Lista aktualności Lista aktualności

Dofinansowanie modernizacji drogi na odcinku Gutowiec-Kurkowo Etap II

W dniu 18 maja 2023 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk – Rafał Adamkowski przekazał na ręce Burmistrza Czerska – Przemysława Bieska-Talewskiego czek na kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi na odcinku Gutowiec-Kurkowo Etap II.

Warto zaznaczyć, że było to kolejne dofinansowanie tej inwestycji ze strony nadleśnictwa – w roku 2022 Nadleśnictwo Czersk przekazało 50 000 zł na wykonanie etapu I modernizacji tej drogi. 
Nie był to pierwszy, ani ostatni wkład finansowy Nadleśnictwa Czersk w inicjatywę ukierunkowaną na cele społeczne. Jeżeli możliwości budżetowe jednostki będą pozwalały na udział w kosztach kolejnych inwestycji, to Lasy Państwowe będą kontynuować koncepcję realizacji wspólnych przedsięwzięć z samorządami lokalnymi.