Lista aktualności Lista aktualności

Dofinansowanie modernizacji drogi na odcinku Gutowiec-Kurkowo

W dniu 23 września 2022 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk – Rafał Adamkowski przekazał na ręce Burmistrza Czerska – Przemysława Bieska-Talewskiego czek na kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi na odcinku Gutowiec-Kurkowo.

Warto zaznaczyć, że nie był to pierwszy, ani ostatni wkład finansowy Nadleśnictwa Czersk w inicjatywę ukierunkowaną na cele społeczne. Jeżeli możliwości budżetowe jednostki będą pozwalały na udział w kosztach kolejnych inwestycji, to Lasy Państwowe będą kontynuować koncepcję realizacji wspólnych przedsięwzięć z samorządami lokalnymi.