Lista aktualności Lista aktualności

Czerwony alarm.

W pierwszym tygodniu marca, w związku z rozpoczynającą się niebawem akcją bezpośrednich działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, odbyły się spotkania w szkołach podstawowych. Zajęcia miały na celu uwrażliwić młodzież na zagadnienia związane z tą problematyką.

 Uczniowie V klas Zespołu Szkół w Łęgu oraz VI klasy ze SP 2 w Czersku zapoznali się z filmem obrazującym najczęstsze przyczyny pożarów oraz wskazującym sposoby na minimalizowanie ryzyka ich powstania. Podczas pogadanki dzieci przypomniały sobie, że fundamentalne znaczenie ma zachowanie się każdego z nas w lesie lub jego okolicy, a - przede wszystkim - przestrzeganie zakazu posługiwania się otwartym ogniem na terenach leśnych i w ich sąsiedztwie. Chwila nieuwagi i skromne ognisko, towarzyszące rodzinnemu piknikowi, mogą bowiem stać się śmiertelnym zagrożeniem
Warto było także przypomnieć, iż poza miejscami wyznaczonymi przez leśników, nie wolno rozpalać ognisk bliżej niż 100 m od lasu, a w lesie korzystać z otwartego płomienia. Prawnie zabronione jest także wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych na łąkach, ścierniskach i skarpach rowów. 

Cieszy nas, że jako leśnicy, możemy liczyć na współpracę z najmłodszym pokoleniem. Jeszcze raz przypominamy, że w przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112 lub 998. Szybkość reakcji ma tu kluczowe znaczenie.