Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE CZERSK

Pod zarządem Nadleśnictwa Czersk znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji monitoringu wizyjnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”.

Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach
z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 788 ze zm.).

Administratorem danych z monitoringu jest Nadleśnictwo Czersk, Malachin, ul. Cisowa 12, 89-650 Czersk, tel. 523953610; www.czersk.torun.lasy.gov.pl.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.

Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.

 

MONITORING BUDYNKÓW NADLEŚNICTWA CZERSK

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa, na terenie Nadleśnictwa Czersk  prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „Ustawa”, Nadleśnictwo Czersk informuje, że: Monitoringiem wizyjnym objęte są  budynki: siedziba Nadleśnictwa, garaże oraz parkingi przy siedzibie nadleśnictwa.

Administratorem danych z monitoringu jest Nadleśnictwo Czersk, Malachin, ul. Cisowa 12, 89-650 Czersk, tel. 523953610; www.czersk.torun.lasy.gov.pl.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania,

Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.