Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Czersk jest położone na terenie województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, w zasięgu terytorialnym dwóch gmin - Czersk i Brusy. Szczególnego uroku tutejszym krajobrazom nadają lasy leżące nad jeziorami, nieśmiało wkraczające na grunty bagienne, troskliwie otaczające śródleśne łąki i zagubione wśród drzew osady. Bogactwo siedlisk, począwszy od dąbrów i buczyn na terenie leśnictw Odry i Juńcza, do ubogich siedlisk sosnowych w obrębie Giełdon, daje leśnikom szerokie możliwości podejmowania działań, mających na celu ich rozwój i ochronę.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, obejmuje tereny położone głównie w Krainie III (Wielkopolsko-Pomorskiej) oraz niewielkiej, południowej części Krainy I (Bałtyckiej).

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.