Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Czersk jest położone na terenie województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, w zasięgu terytorialnym dwóch gmin - Czersk i Brusy. Szczególnego uroku tutejszym krajobrazom nadają lasy leżące nad jeziorami, nieśmiało wkraczające na grunty bagienne, troskliwie otaczające śródleśne łąki i zagubione wśród drzew osady. Bogactwo siedlisk, począwszy od dąbrów i buczyn na terenie leśnictw Odry i Juńcza, do ubogich siedlisk sosnowych w obrębie Giełdon, daje leśnikom szerokie możliwości podejmowania działań, mających na celu ich rozwój i ochronę.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, obejmuje tereny położone głównie w Krainie III (Wielkopolsko-Pomorskiej) oraz niewielkiej, południowej części Krainy I (Bałtyckiej).

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.