Lista aktualności Lista aktualności

Koncepcja zagospodarowania rezerwatu Kręgi Kamienne i miejscowości Odry.

Opracowania koncepcji rozwoju podjęli się studenci Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych.

Efekt tych prac przerósł najśmielsze oczekiwania. Domki na drzewach, wioska Gotów z muzeum w lasach otaczających rezerwat, Centrum Kultury Lokalnej, Centrum Agroturystyki – pomysły pozytywnie zaskoczyły Pana burmistrza Przemysława Biesek -Talewskiego i ucieszyły wiceburmistrz Bogumiłę Ropińską, która stwierdziła, że wszystkie są bardzo ciekawe i z chęcią z nich skorzystamy.
Na etapie koncepcyjnym,  jako leśnicy prosiliśmy o uwzględnienie w powstających projektach  walorów przyrodniczych terenów objętych projektem oraz wspomnieliśmy o formach ochrony w cennych przyrodniczo lasach przy rezerwacie - o powstającym planie zadań ochronnych dla Rezerwatu Kręgi Kamienne, obszarze Natura 2000 „Bory Tucholskie”, Obszarze Chronionego Krajobrazu.
Przy podsumowaniu projektów w dalszym ciągu podkreślaliśmy uwzględnienie wartości natury i piękna naszych lasów. Uważamy , że są one najsilniejszym magnesem przyciągającym gości.
Namawialiśmy do wyboru projektów, które w najmniejszym stopniu ingerują w otoczenie rezerwatu i na przykład przesuwają  obsługę turystów bliżej miejscowości Odry.
Mamy nadzieję, że wspólnie, z tych pięciu bardzo interesujących koncepcji, dokonamy wyboru projektu możliwego do realizacji, uwzględniającego istniejące ograniczenia.