Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie z rolnikami w sprawie ASF-u oraz szacowania szkód łowieckich.

W poniedziałek dnia 6.07.2020 r. w Ośrodku Kultury w Łęgu Nadleśniczy Ireneusz Bojanowski wraz z Inżynierem Nadzoru Mirosławem Łangowskim na zaproszenie Burmistrza Czerska uczestniczyli w spotkaniach roboczych z rolnikami oraz przedstawicielami kół łowieckich nr 37 „LIS” i nr 38 „BÓR” celem omówienia bieżących spraw związanych z występowaniem ASF-u oraz szacowaniem szkód łowieckich.

Poruszyliśmy tematy związane z występowaniem tej choroby u dzików, rozpoznawaniem objawów i ewentualnym zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa. Poinformowaliśmy uczestników o działaniach podjętych przez pracowników Lasów Państwowych, myśliwych oraz wytycznych Głównego Inspektora Weterynarii.

Dużo emocji wśród rolników wzbudził temat szacowania szkód łowieckich wyrządzonych głównie przez dziki. Przedstawiony został stan ilościowy wynikający z inwentaryzacji dzików oraz plan odstrzału. W dyskusji zwrócono też uwagę na coraz większe szkody w zasiewach kukurydzy wyrządzone przez zwiększającą się populację żurawia.

Na zakończenie padły deklaracje za strony przedstawicieli w/w kół łowieckich o wydawaniu odstrzałów na dziki myśliwym, którzy nie są członkami tych kół oraz o kontynowaniu działań prewencyjnych w celu ochrony upraw rolnych przed dzikami. W tych działaniach myśliwi liczą na pomoc i dobrą współpracę ze strony rolników. Wspólne działania powinny zaowocować dalszą redukcją ilości dzików oraz zmniejszeniem szkód w uprawach rolnych.