Asset Publisher Asset Publisher

Kurs kwalifikacyjny na zdobycie tytułu technika leśnika

W sobotę, 5 grudnia, na terenie dwóch nadleśnictw toruńskiej RDLP odbyły się terenowe zajęcia dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego technika leśnika prowadzonego przez Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta.

W Nadleśnictwie Rytel zapoznano uczestników ze skutkami nawałnicy z dn. 11 sierpnia 2017 roku i omówiono działania leśników przy zagospodarowaniu powierzchni poklęskowych.

W Nadleśnictwie Czersk słuchacze zapoznali się z gospodarką leśną prowadzoną w leśnictwie Malachin. Na wybranych przykładach omówiliśmy elementy rębni zupełnych i złożonych, etapy prowadzenia cięć w poszczególnych grupach rębni, czy zasady przebudowy drzewostanów. Ponadto, sporo uwagi poświęcono zagadnieniom selekcji i nasiennictwa – jednym z tematów było uznawanie, oznaczanie i zagospodarowanie drzewostanów nasiennych. Podczas wędrówki po lesie nie zabrakło odniesień do ochrony lasu – dyskutowaliśmy nad metodami zabezpieczania upraw przed zwierzyną, rozpoznawaliśmy napotkane żery szkodników owadzich oraz owocniki grzybów patogenicznych. Ostatnim przystankiem na trasie była przeciwpożarowa wieża obserwacyjna.

Zajęcia służyły powtórzeniu i uzupełnieniu wiadomości z hodowli i ochrony lasu i pozwoliły poznać praktyczne aspekty prowadzenia gospodarki leśnej w Lasach Państwowych. Podczas przerwy w zajęciach, Nadleśnictwo Czersk zapewniło uczestnikom drugie śniadanie przy ognisku, a leśniczy Leśnictwa Malachin Janusz Talaśka przedstawił charakterystykę nadleśnictwa.