Asset Publisher Asset Publisher

Czas pożegnań…

Ponad 46 lat – taki staż przepracował kończący dziś pracę w Nadleśnictwie Czersk wieloletni leśniczy leśnictwa Płecno – Jan Mania.

Leśniczy Jan Mania, który urodził się w 1955 r. po ukończeniu szkoły podstawowej, kontynuował naukę w Technikum Leśnym w Tucholi, w latach 1970 – 1974. Pracę w Nadleśnictwie Czersk rozpoczął 1 lipca 1974 roku. Po ukończeniu stażu, pracował jako podleśniczy w leśnictwie Okręglik u leśniczego Romana Olszewskiego. W latach 1976-1978  odbył zasadniczą służbę wojskową. Po powrocie pełnił obowiązki leśniczego w leśnictwie Ostrowy. W 1989 roku objął stanowisko leśniczego leśnictwa Płecno, które pełni do dnia dzisiejszego. Jan w czasie swojej pracy „wychował” wielu podleśniczych. Z żoną Mirosławą doczekał się trzech córek, z których jedna – Alicja poszła w ślady ojca i ukończyła Technikum Leśne i pracowała w Lasach Państwowych.

W piątkowe popołudnie 3 lipca 2020 roku miała miejsce uroczystość pożegnania przyszłego emeryta. Podziękowania i gratulacje złożył na ręce Jana Mani nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk – Ireneusz Bojanowski, życzenia złożyli również przedstawiciele załogi. Podsumowaniem uroczystości było symboliczne przekazanie przez Jana Manię leśnictwa Płecno jego wieloletniemu podleśniczemu – Rafałowi Grabanskiemu, który obejmuje stanowisko leśniczego z dniem 7 lipca 2020 r.

Życzymy Ci Janie długich lat w zdrowiu i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziesz się z nami dzielił swoją wiedzą i doświadczeniem.

Darz Bór!