Asset Publisher Asset Publisher

100 rocznica powrotu Czerska do Macierzy

Podobnie jak wiele pomorskich miejscowości, Czersk powrócił do odrodzonej po zaborach Polski dopiero na mocy traktatu wersalskiego, a stało się to 29 stycznia 1920 roku.

W setną rocznicę powrotu Czerska, na zaproszenie burmistrza delegacja naszego nadleśnictwa z nadleśniczym Ireneuszem Bojanowskim  wzięła udział w manifestacji patriotycznej, połączonej z elementami inscenizacji zdarzeń sprzed stu lat.

Tak jak sto lat temu około godziny 14 do Czerska wkroczyło wojsko Błękitnej Armii pod dowództwem samego generał Józefa Hallera i przejęło władzę w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej po administracji pruskiej . Pod przewodnictwem generała poczty sztandarowe ,władze samorządowe, delegacje szkół, organizacji społecznych oraz instytucji z terenu gminy – w tym czerskich leśników, wraz z mieszkańcami przemaszerowały na plac przy ulicy imienia generała. Uczestników przemarszu pozdrawiali licznie zgromadzeni uczniowie czerskich szkół oraz przedszkolaki. Podczas inscenizowanej uroczystości na placu, nastąpiło symboliczne przekazanie klucza do miasta generałowi.

Po przemówieniach okolicznościowych burmistrza i „generała” , zgromadzeni odśpiewali Hymn Polski, a młodzież z czerskiego LO przedstawiła program artystyczny. Na zakończenie zaśpiewały panie z chóru „Lutnia”.

Jesteśmy dumni, ze mogliśmy uczestniczyć w tej uroczystości, przypominając szczególnie najmłodszym , jak ważna jest nasza tożsamość narodowa oraz odzyskana z takim trudem i  okupiona krwią niepodległość Polski

 

Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebook`u