Lista aktualności Lista aktualności

Zabiegi przeciw szkodliwym owadom – zakaz wstępu do lasu

Na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 2a, art. 26 ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (z późn. zm.) oraz §22 pkt. 3 i §23 pkt. 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk – z upoważnienia Nadleśniczego Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu od dnia 27 maja do 20 czerwca 2022r.

Zakaz obejmuje wybrane, oznaczone tablicami informacyjnymi fragmenty lasu Leśnictw Juńcza, Malachin, Odry, Płecno w których: wykonywane są zabiegi związane z ochroną lasu – ze względu na ograniczanie ilości szkodliwych owadów.