Lista aktualności Lista aktualności

Wymiana doświadczeń to praktyczna wiedza

W dniu 3 czerwca mieliśmy przyjemność gościć na naszym terenie kadrę inżynieryjno-techniczną leśników z nadleśnictw Przymuszewo i Rytel na szkoleniu terenowym. Szkolenie prowadził Pan Janusz Kaczmarek – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Cennymi wskazówkami i swoim doświadczeniem podzielili się z nami również Naczelnicy Wydziałów Biura RDLP w osobach P.P. Kazimierza Stańczaka i Jana Pakalskiego.

Na przykładzie konkretnych pozycji w terenie omówiono m.in. planowanie i wykonanie zabiegów ochronno-hodowlanych na obszarach Natura 2000 z uwzględnieniem zapisów w Planie Zadań Ochronnych, przebudowę drzewostanów, ochronę bioróżnorodności, szlaki zrywkowe przy pozyskaniu harwestrem, ochronę przed zwierzyną ze szczególnym uwzględnieniem coraz liczniejszego gatunku jakim jest bóbr oraz zagospodarowanie turystyczne.

Szkolenie to było również platformą do wymiany poglądów między nami leśnikami pracującymi w podobnych warunkach przyrodniczych i wypracowania optymalnych praktyk do stosowania w dalszej działalności gospodarczej.

Cieszy fakt, że Dyrektor kontynuuje dalsze szkolenia dla najniższego szczebla w hierarchii Lasów Państwowych (leśniczych i podleśniczych), bowiem to oni w istotny sposób wpływają na jakość i zdrowotność naszych lasów. Również spotkania te są okazją do dyskusji w kuluarach nie tylko o sprawach zawodowych, ale także o innych prywatnych naszych problemach. Dobra grochówka czy też kawa z odrobiną słodkości uzupełnia też oczekiwania naszego ciała.

Panie Dyrektorze, dziękujemy za te spotkania, za osobisty udział w nich i konkretne decyzje wypracowane podczas dyskusji.