Lista aktualności Lista aktualności

Inwestycje w przyszłość – fotowoltaika i elektromobilność w gospodarce leśnej

Połączenie tradycji z nowoczesnością, tak można w skrócie określić współczesne polskie leśnictwo. Gospodarkę leśną prowadzimy w oparciu o podstawy naukowe wypracowane przez naukowców oraz wielopokoleniowe praktyczne doświadczenie specjalistycznej kadry leśników.

    Istotnym elementem gospodarki leśnej, pozwalającym na prowadzenie inwestycji oraz bieżące utrzymanie infrastruktury leśnej jest pozyskanie drewna. Sprzedaż drewna, uwzględniająca zapotrzebowanie społeczne, jest źródłem finansowania wszystkich prowadzonych przez Lasy Państwowe działań, z których priorytetem jest zwiększanie lesistości Polski (stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej powierzchni kraju) oraz zasobności polskich lasów (objętość drewna znajdującego się w drzewostanie wyrażona w m³ w przeliczeniu na powierzchnię 1 ha, obliczana na podstawie miąższości wszystkich lub części drzew w stosunku do powierzchni).

    Do prowadzenia gospodarki leśnej oprócz źródeł finansowania i dobrze wyszkolonej kadry niezbędne są odpowiednie narzędzia. O ile metodyka prowadzenia naszej gospodarki ulega zmianom w niewielkim stopniu, o tyle wykorzystywane narzędzia zmieniają się wraz z postępem technicznym.

    W 2021 roku podjęliśmy inwestycje w nowoczesne, bezemisyjne źródła energii, elektromobilność oraz wykorzystanie najnowocześniejszej techniki optycznej do naszych działań.

    W ostatnim dniu minionego roku na naszej Szkółce Zespolonej Listewka podłączyliśmy instalację fotowoltaiczną. Na dachu budynku administracyjno-socjalnego oraz wiacie (stodole)  zamontowano 67 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 25,46kW. Moc instalacji zaplanowano biorąc pod uwagę wysokie zużycie energii elektrycznej na szkółce podczas okresu wegetacyjnego do sztucznego nawadniania roślin z wykorzystaniem instalacji deszczowej.

    Druga instalacja fotowoltaiczna została zainstalowana przy siedzibie naszego nadleśnictwa . Tu z kolei 104 moduły fotowoltaiczne generować będą prąd o mocy 39,52kW, co pokrywa się z zapotrzebowaniem na energię biurowca nadleśnictwa, w tym docelowo stacji ładowania pojazdów elektrycznych umiejscowionej przy nadleśnictwie.

Łącznie obie instalacje spełniają założony cel - pokryją całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną na szkółce  oraz w biurze nadleśnictwa oraz ładowarki pojazdu nadleśnictwa.

    W oparciu o Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a dn. 13.04.2021 r., za zgodą jednostki nadrzędnej, zakupiliśmy w 2021 r. w pełni elektryczny pojazd typu bus do przewozu osób. Przewidywany zasięg pojazdu z silnikiem elektrycznym po pełnym załadowaniu akumulatorów wynosi do 400km. Łącznie z samochodem zaopatrzeni zostaliśmy w stację ładowania, co w połączeniu z uruchamianą instalacją fotowoltaiczną zapewni bezkosztowe i bezemisyjne źródło  ładowani akumulatorów pojazdu.

    Również w ostatnim kwartale minionego roku, zaczęliśmy korzystać z nowoczesnego drona DJI Matrice 210V2. Dron, zwany fachowo bezzałogowym statkiem powietrznym , wykorzystywany będzie w praktycznie wszystkich dziedzinach gospodarki leśnej: ochrona lasu - badanie stanu zdrowotności drzewostanu ( np. kornik ostrozębny), kontrola stanu grodzeń, urządzanie lasu- dokładne oszacowanie strat i usprawnienie prac związanych z uprzątaniem drzewostanów po nawałnicy (tworzenie i aktualizacja ortofotomapy ), hodowla lasu- ocena udatności upraw, kontrola i rozliczenie prac wykonanych przez  zakłady usług leśnych ( np. ilość wykonanych placówek, talerzy), ocena stopnia urodzaju nasion, łowiectwo - szkody łowieckie, infrastruktura - kontrola realizacji inwestycji, stan techniczny obiektów infrastruktury, stan posiadania- weryfikacja naruszeń gruntów, ochrona przeciwpożarowa- wykrywanie pożarów, określanie  powierzchni strat. Akumulatory drona wystarczają po naładowaniu na ok. 25 minut lotu, a ładowane są z sieci fotowoltaicznej - bezkosztowo Dzięki wysokiej klasy kamerze Zenmuse X5S DJI umożliwiającej wykonanie nagrań w jakości 4K, nie ma obaw o jakość obrazu, a to pozwala również wykorzystanie drona do realizacji nagrań edukacyjno - promocyjnych