Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA

Nadleśnictwo Czersk informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie z art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1275, 1718 ze zm.).

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy,  las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

  1. jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
  2. zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,
  3. regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Osoba do kontaktu:

Łukasz Łangowski

Tel.: 727 491 261

lukasz.langowski@torun.lasy.gov.pl