Lista aktualności Lista aktualności

DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI DROGI NA ODCINKU KŁODNIA-KWIEKI ETAP I

W dniu 13 marca 2024 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk – Tomasz Grugel przekazał na ręce Burmistrza Czerska – Przemysława Bieska-Talewskiego umowę na kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi na odcinku Kłodnia-Kwieki Etap I.

Warto zaznaczyć, że było to kolejne dofinansowanie inwestycji drogowej ze strony nadleśnictwa. 
Nie był to pierwszy, ani ostatni wkład finansowy Nadleśnictwa Czersk w inicjatywę ukierunkowaną na cele społeczne. Jeżeli możliwości budżetowe jednostki będą pozwalały na udział w kosztach kolejnych inwestycji, to Lasy Państwowe będą kontynuować koncepcję realizacji wspólnych przedsięwzięć z samorządami lokalnymi.