Lista aktualności Lista aktualności

„Łączą nas drzewa”

Od wielu lat Lasy Państwowe prowadzą wiosną akcje społecznego sadzenia lasu, od trzech lat w ramach kampanii promocyjnej „Łączą nas drzewa”.

W tym roku Nadleśnictwo Czersk przyłączyło się do akcji zainicjowanej przez ministra Edwarda Siarkę. W ramach wsparcia dziedzictwa intelektualnego i duchowego pozostawionego przez świętego Jana Pawła II, tegoroczną akcję „Łącza nas drzewa” zadedykowaliśmy jego pamięci, sadząc las będący hołdem dla papieża Polaka.
Dziś o godzinie 11 na zaproszenie nadleśniczego Rafała Adamkowskiego, na polance przy leśniczówce Malachin, licznie stawili się goście. Samorząd reprezentował Burmistrz Czerska – Przemysław Biesek Talewski, duchowieństwo – ks. Zbigniew Straszewski – proboszcz czerskiej Parafii pw. św. Marii Magdaleny, Państwową Straż Pożarną reprezentował Komendant Powiatowy PSP – bryg. Błażej Chamier Cieminski. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu reprezentował Dyrektor ds ekonomicznych Sławomir Sławiński. Licznie stawili się przedstawiciele OSP z terenu gmin Czersk i Brusy, policjanci z Komisariatu Policji w Czersku, Zabytkowa Straż Pożarna, przedstawieciele stowarzyszeń przykościelnych oraz najważniejsi, najmłodsi – uczniowie szkół podstawowych nr 1 i 2 w Czersku wraz z nauczycielami. Nie zabrakło licznej grupy pracowników naszego nadleśnictwa. 
Po krótkich wystąpieniach nadleśniczego oraz gości, wszyscy przejechali na zrąb przeznaczony do odnowienia w oddziale 134f leśnictwa Malachin. Po poświęceniu pamiątkowej tablicy, leśniczy Janusz Talaśka wraz z podleśniczym Adrianem Śpicą przeprowadzili instruktaż połączony z pokazem prawidłowego sadzenia sosny jednorocznej w szparkę pod kostur. I …. zaczęło się. Paru ruszyły na rzędy i rozpoczęło się sadzenie. Jednym szło to łatwiej, drugim nieco trudniej, ale wszyscy sadzili z ogromnym zapałem. 
Po zakończeniu prac wszyscy wrócili na polankę przy leśniczówce, gdzie czekała już pyszna grochówka, a przy ognisku -kiełbaski. Nadleśniczy podziękował wszystkim za prace, przedstawiciele grup otrzymali specjalne certyfikaty , potwierdzające udział  w sadzeniu „Lasu papieskiego”.
Wierzymy, że niedługo doczekamy bujnego młodnika...